Esileht

204

AS Kravond  on dünaamiliselt arenev ning laienev alkoholi tootev ja importiv ettevõte. Oleme olnud Eesti turul peaegu 20 aastat ning üks väheseid kohalikul kapitalil põhinevaid alkoholi tootvaid ettevõtteid. Meie tootmine ning administratsioon asuvad koos, mis võimaldab tagada toodangu kõrge kvaliteedi ning maksimaalse kontrolli kõikide tehnoloogiliste protsesside üle. Oleme aastate jooksul välja töötanud ja tarbijani viinud kümneid erinevaid alkohoolseid jooke, mis leidnud tarbijate poolehoiu. Kasutame oma tootmise prantsuse kääritamise ning saksa tooraine puhastamise tehnoloogiat. Viina tootmisel kasutame Lux klassi piiritust, mille täiendava puhastamise tagajärjel oleme saavutanud äärmiselt pehme ja kordumatu maitse. Meie ettevõte toodab ainsana Eestis vahuveini. Meie edutaga on oma igapäevasele tööle pühendunud kollektiiv , töötajate kõrge professionaalsus , erinevate allüksuste koostöö, tegevuse koordineeritus ning otsuste vastuvõtmise operatiivsus. AS Kravond – see on toodangu kõrge kvaliteet ja austus oma tarbija vastu. Hea tarbija, maitske meie toodangut ning me oleme kindlat , et tulete meie juurde jälle tagasi , sest head ei ole kunagi palju.


ENG

Kravond is dynamically developing company, field of interest of which is constantly expanding. For more than ten years Kravond is one of the biggest producers and importers of alcohol products in Estonia. All workshops and administrative premises are located here under one roof, which allows providing high quality and maximal control of observing all technology processes. During these years, our company developed and put into production a large number of alcoholic beverages, which earned popularity amongst Estonian buyers.
We use French fermentation technologies, German technologies of raw material rectification in our production.
We use LUX class spirit in producing vodka, and thanks to additional rectification we obtain exceptional mildness and unique pure taste.
Our company is the only producer of sparkling wines in Estonia.
All our achievements are based on have daily work of the team, high level of personnel professionalism, accurate cooperation of all units, coordination of actions and prompt decision-making.
Today, Kravond company is guarantee of Reliability and Quality, production style, which unites observing technology processes, high quality of raw materials and respect for our customer.
Try evaluating all variety of our products, and, we are confident, you will come back again and again, because good is never enough.


RUS

Компания Kravond – это динамично развивающаяся компания, сфера интересов которой постоянно расширяется. Kravond более десяти лет является одним из крупнейших производителей и импортеров алкогольной продукции на территории Эстонии.Здесь под одной крышей расположены все цеха и административные помещения, что позволяет обеспечивать высокое качество и максимальный контроль над соблюдением всех технологических процессов. За эти годы наша компания разработала и запустила в производство большое колличество алкогольных напитков, завоевавших популярность у Эстонских покупателей.

В производстве используются французские технологии брожения, немецкая технология очистки сырья.
При производстве водки используем спирт класса LUX, благодоря дополнительной очистки добиваемся исключительной мягкости и неповторимого чистого вкуса.
Наша компания единственный производитель игристых вин в Эстонии.

За всеми нашими достижениями стоит ежедневный труд коллектива, высокий уровень профессионализма работников, четкое взаимодействие всех подразделений, координация действий и оперативное принятие решений.

Сегодня компания Kravond – это гарантия Надежности и Качества, стиль производства, соединяющий соблюдение технологических процессов, высокое качество сырья и уважение к своему покупателю.

Оцените все многообразие нашей продукции и, мы уверены вы вернетесь к нам еще не раз, ведь хорошего не бывает слишком много.